Kerk In de Stad

Welkom bij Kerk In de Stad!

Kerk In de Stad (KIS) is een initiatief van twee Dordtse kerken: de Hervormde Grote Kerk en de Evangelisch-Lutherse Trinitatiskapel. De twee PKN-gemeenten besloten in 2018 samen te werken aan één gezamenlijk doel: de kerk zichtbaarder maken in de stad. Beide kerken zijn al eeuwenlang diep geworteld in de Dordtse samenleving en dat zal ook niet snel veranderen, zeker niet als dit initiatief slaagt. En daar hebben we goede hoop op!

Wat doen wij?

Onder de vlag van Kerk In de Stad vallen vijf activiteiten, gericht op jonge en oudere Dordtenaren, zoekend of twijfelend, gelovig of (bijna) niet…
Kijkt u gerust verder op deze site voor meer informatie over Rock Solid, het Filosofisch café, de Ouderenontmoeting, de extra Vespers en het Stadsklooster. Prachtige activiteiten die zonder uitzondering allemaal plaatsvinden in de sfeervolle Trinitatiskapel aan de Vriesestraat.

U bent van harte welkom!

Nieuws

Tijdelijk geen gebedsbijeenkomsten in het Stadsklooster 

Vanwege de verscherpte coronamaatregelen van de overheid hebben wij besloten de activiteiten van KIS voorlopig op te schorten. Alle bijeenkomsten zijn afgelast.

Ook is er geen gebedsbijeenkomst in Het Stadsklooster op woensdagochtend. Deze sluiting duurt  voorlopig tot en met woensdag 10 februari 2021. 

Natuurlijk is het nog altijd mogelijk om het Stadsklooster op een ander tijdstip in de week te bezoeken. De dagelijkse openstelling, die tijdens de coronatijd is ingesteld, blijft ook in deze winter voorlopig van kracht. Dit stille Stadsklooster is elke dag geopend van 10.00 tot 14.00 uur (zondag van 12.00 tot 14.00 uur). U kunt de kapel dan bezoeken voor een moment van rust en gebed of voor het branden van een kaarsje. Er is altijd iemand van het Stadsklooster aanwezig.

Met ons initiatief hebben we al wat aandacht in media mogen krijgen.

In Trouw van 18 november 2019 verscheen van de hand van Stijn Fens een verhaal over het Stadsklooster. Lees dit artikel over ons in Trouw.

Op woensdag 9 oktober 2019 maakte RTV Rijnmond een verslag over het net geopende Stadsklooster. Een leuk filmpje waarin in het kort wordt uitgelegd wat het Stadsklooster precies is. Bekijk deze reportage van RTV Rijnmond.

Rock Solid

Rock Solid

Is de kerk wel iets voor mij?

Wat kan Jezus mij leren? Hoe denken andere jongeren over het geloof? Bij onze jongerengroep Rock Solid, eens per twee weken op zaterdagavond, krijg je alle ruimte om deze vragen en nog meer thema’s rond geloof en samenleving te onderzoeken. Er is zeker ruimte voor plezier, maar we gaan ook serieus het gesprek met elkaar aan. Onze predikant en jeugdouderlingen begeleiden deze groep, die speciaal is bedoeld voor jongeren tussen de 12 en 16 jaar. Mocht je willen meedoen (of uw zoon of dochter willen opgeven), dan kan dat via ds. P.L. Wansink: plwansink@gmail.com

Stadsklooster

Kerk In de Stad

Word wakker in het Huis van Ontmoeting!

Vanaf 2 oktober 2019 hebben wij weer een echt Stadsklooster in Dordrecht. Gebaseerd op de aloude kloostertraditie van dagelijkse gebeden is dit een plek voor stilte en bezinning, voor gebed en bijbellezen. Het Stadsklooster wordt elke woensdagochtend gehouden in de Trinitatiskapel. Voor de vroege vogels begint het eerste ochtendgebed (metten) om 07.15 uur. Daarna, zo rond 08.00 uur, is er een sober ontbijt, gevolgd door een tweede ochtendgebed (lauden) om 08.45 uur. En voor wie niet zo van erg vroeg opstaan houdt: u kunt er ook voor kiezen om te beginnen met het ontbijt en/of alleen het tweede ochtendgebed te bezoeken. De voorgangers zijn afkomstig uit de Dordtse kerken. Kom gerust eens een kijkje nemen!
– Let op: vanwege de coronamaatregelen vervalt de gebedsdienst op woensdagochtend!
Kijk onder het kopje Nieuws voor meer en actuele informatie.

Vespers

Kerk In de Stad

Stilte, meditatie en muziek

De Grote Kerk organiseert elke twee weken prachtige muzikale vespers. Deze traditie is afgelopen maanden uitgebreid met vier muziekvespers in de Trinitatiskapel, waarvan de vespers op zondag 16 februari jl. de laatste waren in de reeks voor het seizoen 2019-2020. De vespers zullen geëvalueerd worden waarna een besluit volgt over het wel of niet voortzetten van de extra vespers voor het komende seizoen.We horen graag hoe u de vespers ervaren heeft, zodat we dit mee kunnen nemen tijdens de evaluatie. U kunt een bericht achterlaten op de contactpagina of een mail sturen naar r.denhartog@grotekerk-dordrecht.nl. Alvast dank.

Ouderenontmoeting

Kerk In de Stad

Gefeliciteerd!

Soms… lijkt het wel of niemand meer tijd heeft voor een luisterend oor of een praatje. Iedereen is druk en vooral ouderen, die vaak ook minder mobiel zijn, kunnen zomaar in een sociaal isolement raken. Kerk In de Stad probeert daarom met de Ouderenontmoeting juist de verbinding te zoeken. Gemeenteleden van beide kerken die in de voorgaande weken 80 jaar of ouder zijn geworden, komen eens in de zes à acht weken op woensdagmiddagen tussen 14.30 tot 16.30 bijeen voor een gezellige verjaardagsbijeenkomst. Onder het genot van een hapje en een drankje ontmoeten we elkaar en gaan we samen het gesprek aan. Ook ds. Wansink is aanwezig op deze middagen. U wordt hiervoor door ons benaderd.

Filosofisch Café

Kerk In de Stad

Discussie gaan we niet uit de weg

Filosofie en religie zijn altijd aan elkaar gerelateerd geweest en in ons Filosofisch Café gaan we de discussie hierover niet uit de weg. We komen vier keer in het najaar en vijf keer in het voorjaar bijeen, telkens op de woensdagavond. Het concept is simpel: een deskundige introduceert een filosofisch denker of een vraagstuk; daarna is er gelegenheid tot het stellen van vragen en vooral ook om gezamenlijk na te praten. Meestal sluiten we af met een goed glas wijn. Meer informatie over de sprekers en filosofen is ook te vinden op de website van het Filosofisch Café: filosofischcafedordrecht.nl

Agenda

Welkom.

Het stille Stadsklooster is elke dag geopend van 10.00 – 14.00 uur (zondag van 12.00 tot 14.00 uur) om rust te zoeken, na te denken, te bidden, te luisteren naar de stilte of een kaarsje te branden.